Uppdrag

Några av mina tidigare uppdrag/anställningar:

Phoniro Systems AB

CFO med uppdrag att även effektivisera processer inom ekonomi, inköp, order, logistik och produktion.

 

Ocay AB

Inköpschef, med uppdrag att effektivisera processer efter ett uppköp. Sammanslagning av två bolag, som totalt omsätter 1 mdkr.

 

Ikano Bank i Lund

Personalutveckling, strukturer och flöden.

 

Jernforsen Holding

Fusion och sammanslagningar.

 

 

 

Coor Service Management

Flytt och nedläggning av avdelningar.

 

Industry Park of Sweden (Kemira Group)

Förvärvsprocess, due diligence, integration.

 

Scania

Lean production, förbättringsarbete, nedläggning av produktionsenhet.

 

Dr PersFood (Salubrin Druvan)

Flera förvärv, flytt och nedläggning av företag.

 

Vega Consulting AB | Helsingborg | +46 723-28 56 46 | asa.bjornor@vegaconsulting.se